Zomrel za mňa na kríži

February 9, 2006 — Ondrej Lorinčák

Aj ja môžem svedčiť, že patrím Pánu Ježišovi. On za mňa zomrel na kríži, dal za mňa svoj život. I ja som mu preto odovzdal bezvýhradne svoj život a chcem žiť už len pod Jeho vedením. Keď som videl, že život mojej manželky sa zmenil, že jej rozmýšľanie a konanie už nie je riadené okolnosťami ani dianím vo svete, ale že všetko predkladá Bohu na modlitbách a On jej dáva do života svetlo, bol som mnohokrát zastavený a mnoho som o tom rozmýšľal. Vedel som o Bohu, ale s tým, že On žije a koná v ľudských životoch, som nepočítal.

Pán mi potom neraz ukázal na ľudí, ktorí boli zúfalí, chorí, blúdiaci, nepokojní, opilci, a ja som bol svedkom ich vyslobodenia. Videl som Božie konanie a Božie víťazstvá.

Viem, že všetko ľudské a zemské raz pominie. Nič v tomto svete nemá trvalú hodnotu. Slovo Božie však ostane naveky. Pán Ježiš je to Slovo, ktoré sa stalo telom, a preto chcem byť verný Pánu Ježišovi a poslušný Jeho Slovu.

A tak už nielen moja manželka, ale spoločne prežívame pri Božom Slove premenu našich životov, a s dôverou hľadáme to, čo je večné.


Najnovšie: