Uzavriem s nimi zmluvu

December 17, 2006 — Miroslav Halás

Uzavriem s nimi zmluvu o pokoji, bude to pre nich večná zmluva. Usadím a rozmnožím ich a naveky dám svoju svätyňu do ich stredu.”

(Ezechiel 37,26)

Čo je najväčšie? Čo má najväčšiu hodnotu? Každý na tú otázku odpovedá inak. Kráľova dcéra v jednej z rozprávok povedala: Soľ! A my? Aj my povieme: Soľ sveta? A jeho svetlo? Pre koho je dnes dôležitá “soľ sveta”, učeník Ježiša Krista na ceste, na ktorej cíti pod nohami každú nerovnosť zeme? Svet sa voči takej “soli sveta” búri. A búri sa tak, ako sa vzbúril voči takej reči a takému vrcholu hodnôt aj kráľ pozemskej ríše. Soľ sveta! Áno, učeník a posol Ježiša Krista je pre svet najväčšou hodnotou - ale svet ju nevidí. Napriek tomu my, ktorí sme sa poslami stali, stále nanovo prinášame vzbúreným ľudským srdciam zmluvu o pokoji. Na televíznych obrazovkách podpisujú štátnici zmluvy na vzácne listy papiera, my ich však hovoríme v obyčajných domoch. Na uliciach a námestiach. Na rohoch ulíc. Nesmieme ich však nikomu odovzdávať násilne a krikľúnsky. Nesmienme z tej zmluvy robiť program kostolov. Program! Nesmieme sa pritom pripodobňovať svetu a stisk ruky, znamenie zmluvy, zneužívať spolu s lacnými objatiami. Čo teda smieme a máme? Niesť zmluvu o pokoji tak, ako ju niesli anjeli pastierom na nočnom poli: “Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj, ľuďom dobrá vôľa! (Lukáš 2,14)” To by sme však museli byť najprv takýmito uctievačmi Boha my. Najprv my sa musíme stať ľuďmi, ktorí majú dobrú vôľu! Je to ťažké? Majú ju všetci služobníci Boží? Majú ju tí, ktorí pochopili, že zmluva o pokoji sa neodovzdáva v prvom rade z kazateľníc kostolov a spoza stola úradu. Ona sa totiž odovzdáva v inom čase a inak: Tam, kde je prijímaná na kolenách s krvácajúcim srdcom. Zmluvu o Božom pokoji odovzdávame v pravde vtedy, keď ju v pravde, s roztrhnutým srdcom, prijímame. Keď je uprostred nášho života živý príkaz svätého Boha, a to najprv smerom k nám, Jeho poslom! Otázka preto znie: Máš čas na roztrhnutie svojho srdca? Aby si naň mal čas, nesmieš sa pripodobniť nikdy svetu. Nesmieš tú zmluvu nikdy odovzdávať ako lacný nedeľný program.


Najnovšie: