Jób 31,36

March 8, 2008 — Miroslav Halás

„Kiežby ma niekto vypočul. Tu je môj podpis.“

Jób nechce byť anonymný, ale osobne vypočutý. Chce byť viditeľný – svedecky zjavný. Ide cestou Božou spôsobom vyznania – vyznavačsky. To je jeho životný štýl. To je jeho viera. Vyznavačská.

Pre Jóba je dôležité, aby ho na ceste jeho života viedlo Božie Slovo, aby ho sprevádzali Božie „odpovede“. Tie sa zdajú byť v našom srdci až následné, a pritom sú prvé, pretože nás podnecujú k otázkam a k hľadaniu Božích váh, Božej spravodlivosti. „Nech mi odpovie Všemohúci,“ vraví Jób Bohu.

Pritom si uvedomuje, že na ceste ho vždy bude chcieť spochybniť aj „obžalobný spis, čo napísal môj odporca.“ (Jób 31,35).

Môj priateľ bol nedávno v potravinách. Predtým kúpil v špecializovanej predajni noviny SME. Keď platil neskôr za nákup v inom obchode s potravinami, začul obžalobu: „Za tie noviny, ktoré držíte v ruke, musíte zaplatiť! Nenahlásili ste ich!“ (Milka!, obrátila sa predavačka spoza pokladne na kolegyňu, nevzal ich z nášho stojanu?). Rad ľudí za mojím priateľom sa uvoľnene pousmial, pretože človeka vždy láka vidieť hriešnika. Lenže môj priateľ predtým, než vyšiel z bytu, čítal v Písme o tom, ako sa nás bude žalobca a odporca našich životov na našich cestách usilovať spochybniť. Len kto žije verejne vyznavačsky, bude aj verejne lživo spochybňovaný, kto má však na ruke číslo človeka, nie na čele Kristov znak, bude môcť napriek mnohým podvodom kupovať všetko triumfálne a vždy v ľudskej sláve a v ľudskom lesku.

Ako sme teda viditeľní a ako súčasne neviditeľní?

Sme viditeľní a vidiaci ako Kristovi misionári a učeníci, nie však ako ľudskí hrdinovia – nie ako ľudská elita, označená gréckou múdrosťou. Pritom: naša cesta v Kristu je pevná, a ak sa na nej predsa len niečo v súvislosti s nami rozbíja, potom je to iba vonkajší človek pýchy. A to aj v živote toho, ktorého raz vlastné slová odporu voči Bohu a Božím služobníkom usvedčia z hriechu a zahanbia.

Božie váhy sú večne platné a presné.

Bez akýchkoľvek pochybností zvážia každý skutok každého človeka a v príhodnom čase sa ozvú a zhodnotia ho.

Potom každý spozná, čo bolo konané v Duchu a v Pravde, teda v Bohu, a čo iba v tele a lži, teda iba v sile a v múdrosti ľudskej.


Najnovšie: