Čo je pre zachovanie cirkvi dôležité

July 31, 2008 — Miroslav Halás

Posvätenie skrz-naskrz Bohom pokoja.

„A sám Boh pokoja nech vás celých posvätí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech zachová vášho neporušeného ducha, dušu i telo bez úhony. Verný je ten, ktorý vás povoláva – On to aj urobí.“ (1.Tesalonickým 5,23-24).

Preto je nutné nenávidieť všetko zlé.

Inak by posvätenie skrz-naskrz nebolo možné.

Inak by sme, pokiaľ ide o cirkev, mali iba ľudské ambície a pohybovali by sme sa iba v reláciách „možného“.

Boh však pre nás urobil to, čo urobiť z ľudských síl možné nie je a nebolo. A chce to s nami v Kristu už – práve to „nemožné“ – konať stále.

Iba tak môžeme mať pri príchode Ježiša Krista „zachovaného neporušeného ducha, dušu a telo bez úhony.“ (1.Tesalonickým 5,23).

Urobiť to s nami môže iba Ten, ktorý nás povolal.

A pretože to s nami urobiť chce, musíme sa denne poddávať Jeho svätej vôli v Písme, nie našej vôli, ktorá je polovičatá a ľudsky nestála.


Najnovšie: