Čo vyznávam

July 31, 2008 — Miroslav Halás

Aká je pevnosť mojej pravdy. Čo pre mňa znamená pobožnosť.

„Vyznávam veľké tajomstvo pobožnosti.“ (1.Timoteovi 3,16).

To znamená: nie niečo ľudsky zvládnuteľné, alebo niečo, čomu sa možno ľudskou múdrosťou (alebo vlastnou vôľou) naučiť.

Vyučovanie náboženstva preto nie je možné zdola, pomocou ľudského systému.

Môžeme sa iba učiť rozumieť Ježišovi v Duchu svätom, a to na základe Jeho osobného povolania.

Moje vyznanie znie:

(1.Timoteovi 3,16)

„Boh zjavený v tele (Ján 1,14 – Ježiš Kristus), [zjavený bol v tele],

ospravedlnený v Duchu (Ježiš bol bez hriechu, preto ho smrť nemohla udržať v hrobe, ale naopak, mohol vstať po ukrižovaní do premeneného – duchovného - tela),

zjavený anjelom /Matúš 28,2/ [videný anjelmi],

kázaný pohanom [zvestovaný medzi pohanmi],

(bez Ducha svätého a Jeho moci by to nebolo možné),

vierou prijatý vo svete

a v sláve vzatý hore /Skutky 1,9/.“

Súčasne viem, že povedľa tohto vyznania bude pôsobiť na ľudí aj bludný duch, ktorý položí dôraz na ľudský systém cirkevníckych paragrafov.

Budú to reči bludných duchov a bude to učenie (náuka) démonov, ktorí zabraňujú vstupovať do manželstva a prikazujú zdržiavať sa pokrmov, ktoré Boh predsa stvoril, aby ich s vďakyvzdaním prijímali tí, čo veria a poznajú pravdu. (1.Timoteovi 4,1-3).


Najnovšie: