Fanatizmus. Obvinenie z fanatizmu

July 31, 2008 — Miroslav Halás

Pri kresťanoch, ktorí „boli vzkriesení s Kristom“, toto obvinenie bude na dennom poriadku.

Práve títo kresťania totiž bez ustania „hľadajú to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha.“ (Kolosenským 3,1-2).

Takéto hľadanie „toho, čo je hore“, niekto pomýlene nazýva fanatizmom, je to však vždy hľadanie Božích vecí podľa Božích príkazov, nie ľudských podľa ľudských výmyslov.


Najnovšie: