Môj pokoj

July 31, 2008 — Miroslav Halás

„On je náš (môj) pokoj“. (Efezským 2,14). Ježiš Kristus.

„Veď On je náš pokoj, keď oboch spojil v jedno a svojím telom zbúral rozdeľujúci múr nepriateľstva, keď zbavil platnosti zákon prikázaní s jeho nariadeniami, aby v sebe z dvoch stvoril jedného nového človeka a nastolil pokoj. Oboch zmieril s Bohom v jednom tele, na kríži usmrtil ich nepriateľstvo. A keď prišiel, ohlasoval pokoj, vám, čo ste boli ďaleko a pokoj tým, čo boli blízko.“ (Efezským 2,14-17).

Pravé vzťahy medzi ľuďmi môžu byť iba stvorené, a to stvorené skrze Krista a v Kristu. Iné vzťahy sú zradné.

Pokoj je iba v Božom určení vzťahov.

Dôraz: Božie určenie vzťahov je orientované len cez Ježiša Krista.

On je náš Pokoj!

On, ktorý šiel na kríž a vstal z mŕtvych.

To je môj Pokoj.


Najnovšie: