Práca v kresťanskom hnutí, ktoré sa stalo cirkvou

July 31, 2008 — Miroslav Halás

Uvedomujeme si, že „najvyšší nad celou zemou je Boh“ (Žalm 97,9), preto je pre nás dôležité, čo o našej službe hovorí Pán a ako nás premeriava Jeho Slovo, nie čo o nás hovorí celá zem a všetci ľudia.

Nemôže nás hodnotiť ani žiaden dobový trend, prúd, a to nielen v cirkvi, ale ani mimo cirkvi, pretože Boh „je neskonale vyvýšený nad všetkých bohov“.

Napokon, podstatná pre nás je Božia výzva, vyslovená žalmistom:

„Milovníci Boha, nenáviďte zlé!“ (Žalm 97,10).


Najnovšie: