Letiace oči, mediálne univerzity

March 5, 2009 — Miroslav Halás

Všetko sa dnes tvári ako dar. Reklama, výhodná ponuka, pasca, lesť. Upozornenie na skutočný obsah ponuky a jej pravú cenu je napísané drobnými, neviditeľnými písmenami. Dar? Človek je obvinutý do svojich žiadostí dôslednou stratégiou zradného marketingu.

Aj keď to vieme, opäť a opäť je tu nová ponuka, ktorá sa znovu tvári ako dar. A my ju prijímame, pretože je sladká. Dôsledne farebná. Pretože ezotericky láka. Tvrdá cesta? Nohy v prachu? Oči na stromoch blízko ciest? Pohľad z očí do očí a reč od prežitého slova k prežitému slovu s prestávkami na premýšľanie o bolestiach i pravých radostiach ľudského srdca?

Ach, to nie!

Pútnikov od srdca k srdcu už niet. Sú len marketingoví hráči. Letíme očami od vízie k vízii, od predstavy k predstave. Lesk časopisov a obalov rôznorodých tovarov v hypermarketoch nám otrávil celé vnútro. Tabletky proti zlému tráveniu tu nepomôžu.

Čo pomôže?

Ochota sadnúť si jedného dňa do kúta svojho bytu, kde nás už nič zbytočné nevyruší, a priznať pravdu slovám Písma:

„Ušami budete počúvať, ale nebudete rozumieť, a očami budete pozerať, ale nebudete vidieť. Lebo otupelo srdce tomuto ľudu a ťažko počúvajú ušami a zažmúrili oči, aby nevideli očami a nepočuli ušami a nechápali srdcom a neobrátili sa, aby som ich neuzdravil.“ (Matúš 13, 14-15).

Prosperita, lacné programy, rýchle zisky, stratégie výhod, mimoriadne zľavy, kupóny na farebný odpad vecí, ktoré zaťažujú dušu a umŕtvujú ducha…

Mediálne univerzity, v ktorých sa vyučuje a tvorí otupenosť ľudských sŕdc.


Najnovšie: