Seriál, náš otrokár

October 29, 2009 — Miroslav Halás

Hosť sa pýta /4

Unavuje ma existencia nekonečných, bezbrehých seriálov. Ja sa na to nedívam, ale v dome je to mor. Nie v mojom dome. Vo všetkých domoch. V krajine! Táto reťaz nás spútala. Reťaz obrazov, vyhladených slov, a potom zase nepravdivých zápletok a ďalších rýchlych konštrukcií „dynamického príbehu“… Za tým všetkým sú najmä - peniaze. Tvorcovia – autori, scenáristi, režiséri, herci, a množstvo technikov! Každý z nich má pri tvorbe seriálov dlhodobo zaistenú prácu a príjem, prečo by sa teda takých zárobkov mal vzdávať? Ale krajina sa neočistí od zvodov povrchností a ich pút zvonku, iba zvnútra. Vnútorným rozhodnutím ľudí nezúčastňovať sa viac na tvorbe toho, čo ničí a deformuje ľudskú dušu a ľudského ducha. Dá sa to vôbec dosiahnuť? Totiž – možno presvedčiť skupinu televíznych pracovníkov, aby netočila tisícdielne seriály?

Sme rozkrútení v piruete času. Dostať sa z toho nie je ľahké, spolu s nami sú totiž do tohto seriálového systému a tempa rozkrútení mnohí ďalší, s ktorými neraz navonok i vnútorne súvisíme. Trhať tieto väzby je bolestivé, riskantné a nebezpečné. Žiada si to veľa trpezlivostí, ochoty obetovať „svoje telo v živú, svätú obeť, rozumnú to službu Bohu“, a potom…

Človek, ktorý sa pre takýto boj za očistenie svojho domu a krajiny odhodlá, bude znášať v prvom rade veľa falošných obvinení a posmechu. Bude sám stopovaný a tlačený do pozície, aby tieto veci riešil v prvom rade povrchne, a to nielen v krajine, ale aj vo vlastnom dome. To znamená: aby začal „liečbu od každej závislosti“ odpájaním televízorov od sietí, potom ich vývozom na smetisko, prípadne - aby sa ďalej začal zbavovať sám akéhokoľvek kontaktu s „každým falošným dianím“…

To by však bola pasca, v ktorej by sa v prvom rade on sám kontraproduktívne utopil. Bojovník, ktorý bojuje za očistenie diktátorskej krajiny, predsa nebojuje tak, že pred ňou zavrie oči. A podobne lekár, ktorý lieči pacientov, zotročených akoukoľvek závislosťou , nebojuje proti nej tak, že zakáže skúmanie príčin a účinkov tej závislosti a okamžite bez premýšľania všetky komponenty, na základe ktorých bola tvorená…

Tu totiž ide o iný boj: aby sa komponenty – napríklad seriálov - napokon v inom nastavení a v inom usporiadaní (v usporiadaní biblického dvojprikázania lásky) vrátili opäť tam, kam patria: do „krajiny a štruktúry svojho pôvodu“ .

V tomto zmysle a v tejto premene nám môžu začať opäť slúžiť, namiesto toho, aby nás iba týrali a zotročovali súčasnou postmodernou bezbrehosťou, ktorá sa však momentálne rýchlo nanovo maskuje a kryje pod pojem „novej moderny nového trendu nových čias“ - čiže pod pojem „nového tvaru“, ktorým je: Mierové a ľubozvučné – a najmä dynamické - usporiadanie sveta a každej jeho bunky bez súvislostí s jeho hĺbkou, teda s jeho skutočným pôvodom a Pôvodcom….

Buďme preto vnútorne zrelí a vidiaci a proti každej „zotročujúcej závislosti“, (pozor, ten pojem je veľmi široký!) bojujme duchovnými, nie telesnými zbraňami.

Skutky tela, ktoré dnes už v určitej forme takmer každého zotročili, možno totiž dôsledne liečiť a súčasne uzdravovať iba duchovnými darmi Božej milosti a ovocím Ducha.

So silou závislosti tu musí zápasiť v prvom rade skúsený Kristov bojovník a iba dobre vycvičený duchovný človek, naplno zakotvený v Kristu…


Najnovšie: