Dar Vianoc

November 24, 2009 — Miroslav Halás

Bože môj, opäť sa blížia Vianoce!

Opäť sú tu rozbúrené vody slov a moje srdce je osvetlené iba strateným slnkom zimy.

Trápim sa v električke s hlavou blízko skla, za ktorým žije vianočné mesto. Dievča, chlapec, láska, omyly, červené, modré a zelené profily ľudí v koloratúre svetiel.

A potom: ona…

Na jej ľudskú tvár padol fľak. Stál som pred ňou v hypermarkete medzi tvárami mnohých ľudí, stretol som ju v oddelení kníh.

„Ty!“ skričala v šume slov. „Kde je napísané“, a citovala: „Kto je luhárom, ak nie ten, kto popiera, že Ježiš je Kristus?“

Povedal som, že v 1.liste Jánovom v 1. kapitole, vo verši 22, ale fakt je iný. Ten text nájdeme v 2. kapitole.

Uviedol som ju do mierneho omylu, ale napokon: Koľko nepresných vyjadrení som už povedal?

A možno je lepšie, ak bude každý ten svoj text úpenlivo hľadať sám, až kým ho s radosťou v srdci a na perách nenájde a neskričí: Vďaka Ti, Pane!

Vďaka Ti, že sa nám dávaš nájsť, aj keď my znovu a znovu, tak ako počas celého roka, vítame v adventom čase skôr Vianoce a Tvoje dary, než Teba.


Najnovšie: