Štedrý deň

November 25, 2009 — Miroslav Halás

Dýchala v dome Slovo Božie…

V tom dome sa odvíjalo takmer všetko od života matky. Od jej rúk a tváre. Tak sa tvár matky s Kristovým svetlom zakresľovala do celého domu a naplnila každú jeho izbu, preto sa dospelé deti do tohto domu vracali vždy s radosťou a v sviatočnom očakávaní.

Ráno sa spoľahli, že ich prebudí, na obed, že spolu s nimi pripraví rodinné jedlo s Božím požehnaním, a večer…

A večer im povie prísnu, nedvojtvárnu pravdu ako najkrajší príbeh života.

Prísna pravda poteší, prísna pravda občerství, prísna pravda nakreslí v našej surovej realite pravý Štedrý deň.

Počas Vianoc boli „naozaj jej deťmi“ zvláštnym riadením: pretože osobne spoznali Ježiša Krista, pretože už na tomto svete boli a sú členmi Božej rodiny.

Tak počas Štedrého dňa dýchali vďaka Božiemu Slovu uprostred rodinného stola dych života, nie svojvoľné slová.

Otázku: Ježiš Kristus alebo inscenované kresťanstvo? mali totiž medzi sebou už dávno vyriešenú.

Ach, to je nutné zdôrazniť: Medzi nimi malo miesto iba to, z čoho sa tešil už žalmista: „O Tebe stále znie môj chválospev.“ (Žalm 71,6).

Keď v tvojom srdci, milý priateľ, denne znie tento chválospev, potom sa netráp, či ho niekto počuje aj navonok. Práve vtedy sa totiž neviditeľne deje skrze teba to, čo tvoj rozum nepozoruje, nevníma, nechápe a možno nikdy nepochopí: „Si ako zázrak pre mnohých.“ (Žalm 71,7). Pretože čo robíš, nerobíš ty, ale robí to v tebe sám Kristus a Jeho Duch!

„Moje ústa sú plné Tvojej chvály, oslavy Tvojej celý deň.“ (Žalm 71,8).

Tak oslavovala počas Štedrého dňa svojho Spasiteľa Ježiša Krista aj matka s dospelými deťmi: nie v inscenovanom programe a mechanickým citovaním Biblie, ale rosou Ducha, ktorá padala na ich stíšené ľudské tváre.

Ako dlho nám poznanie tejto kvality života, ktorú medzi nami tvorí iba moc a pôsobnosť Kristovho Ducha, vydrží?

Nezabudnime!

„Nie vojenskou mocou ani silou, ale mojím Duchom – hovorí Hospodin mocností.“ (Zachariáš 4,6).

Tak máme žiť - nie v hrotoch a v ostrí vlastnej múdrosti a sily, ale výhradne v Božom riadení.


Najnovšie: